Velkommen

J. C. Christensen

(1856 - 1930)

i folkemunde kaldet I. C.


En af Danmarks helt store statsmænd


"Ånd er magt" var hans slogan


"Min gerning kunne også være gjort af en anden,

des mere taknemmelig må jeg da være, at jeg er blevet brugt dertil"

Velkommen til I. C. Christensens Hus


Mærk ånden fra en af danmarkshistoriens mest betydningsfulde politikere.


I.C. Christensen var den førende politiker ved systemskiftet i 1901

hvor Venstre indførte demokratiske tilstande, hermed kom Grundloven fra 1849 først til at virke.


Her blev han kirkeminister og gennemførte menighedsrådsloven.


I 1905 blev han statsminister og havde kongebesøg i huset i Hee.
Sønderjylland, forsvarssagen og Danmarks neutralitet var hans store bedrifter.


I 1907 byggede han huset i Hee i holstensk stil. Her boede han til sin død i 1930.


Huset er blevet nyistandsat og rummer en stor samling af I.C. Christensens personlige ting

og en stue med Alfred Schmidts karikaturtegninger.

 

På 1. sal er der et stort lokalhistorisk arkiv.

Efterårsmøder i I. C. Christensens Hus


Fredag den 27. oktober kl. 09.30:
Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård og foreningen JC Christensens Hus inviterer til formiddagsmøde i huset.

Der startes med kaffe og rundstykker, derefter fortælling og lysbilleder om IC Christensens barndom og ungdom
ved tidligere lærer og landssekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm.


Efter indlægget mulighed for rundvisning i huset ved Lars Christoffersen.

Arrangementet er gratis og slutter kl 12.00.

Tilmelding ikke nødvendig – Alle velkomne.


Torsdag den 16. november kl 19.00:

D – dagen ”Optakten, dramaet og efterspillet” foredrag ved forfatter, rejseleder mm.

Niels Klingenberg Vistisen, Thisted.

Alle velkomne.

Foredrag og kaffe kr 50,-