Info om Huset

Information om Huset & Lokalhistorisk Arkiv

Huset har åben i skolernes sommerferie og i påsken

Eller kontakt bestyrelsen for aftale.

Rundvisning for grupper, brug venligst kontaktformularen.

Læs Husets vedtægter her.


Formandsberetning v Peder Susgaard


Der er ingen ændringer bestyrelsenssammensætning, ej heller i konstitueringen.

Aftenen indledtes med spændende fortælling af bestyrelsesmedlem Jørgen PetersenLæs nyhedsbrevet februar 2023

Formandsberetning 2022.

Jens Aarup Jensen udnævnt til Æresmedlem

Læs næstformandens beretning herunder. Generalforsamling 2021

    Mindeord over Hans Damgaard,Hee.  


  På vegne af bestyrelsen for I.C.'s Hus v/ Jens Aarup Jensen  

Vi vil også mindes vores mangeårige medlem og revisor Knud Jensen.
Knud deltog altid i vore arrangementer.
Knud døde samme dag som Hans Damgaard.
Æret være Knud Jensens mindet!

Velkommen til Hee Lokalhistorisk Arkiv

Arkivet er åbent når Huset holder åbent.

Derudover kontakt Ernst Munck. Tlf. 97 33 59 25


Hee Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet den 30. oktober 1998 på initiativ fra bestyrelsen for J. C. Christensens Hus og er som sådan et udvalg under dette lokalmuseum.


Arkivet er på første sal i huset.

Formålet er at samle, registrere og arkivere effekter med tilknytning til Hee Sogn på ét sted, således at eftertiden kan få glæde af materialerne.

For overskuelighedens skyld og af pladshensyn er det fortrinsvis ”flade” ting (papirer – billeder – protokoller – matrikelkort – tidsskrifter og alt mulig andet af samme slags) af såvel privat- som erhvervs- og forenings karakter, der opbevares.

Men også andre ting er meget velkomne. Her vil tingene, så vidt det overhovedet er muligt, indgå i arkivet. Større ting vil i samråd med giveren blive overgivet til Ringkøbing – Skjern Museum, som arkivet naturligvis samarbejder med.


Udover specielle arrangementer og udstillinger er arkivet åbent på alle dage, hvor J.C.s Hus almindeligvis holder åbent.


Historie og baggrundsviden.

Beboelsen i og omkring Hee er meget gammel og har rod helt tilbage fra den sidste istid for 12.000 år siden.

Ved lokalhistorisk arbejde gennem årene er der blevet skabt et enestående skriftligt billede af Hee Sogns historie.

Som noget af det første, er den kirkelige ”Liber Daticus”, hvor præsterne op gennem tiden fortæller om sig selv og lidt om sognet og sognebørnene på deres tid.


Senere kommer kirkebøgerne og folketællingslisterne.

Også flere Heeboere har i deres alderdom siddet og håndskrevet om den tid, de har levet i. Nogle har endda skrevet forholdsvis store beskrivelser flere gange, da det jo var den tids eneste kopimulighed.

Det har måske været ment som et tidsfordriv, forbeholdt slægten, men det er i dag et uvurderligt materiale, som er med til at danne billedet af Hee.


Førstelærer ved Hee skole fra 1892 til 1926, Peder Storgaard Pedersen, var meget lokalhistorisk interesseret. Han har ”gravet” i Landsarkivet i Viborg samt Rigsarkivet i København og fundet facts om Hee gennem bronzealderen, jernalderen og middelalderen, som han har beskrevet i flere skrifter.

Blandt andet; om oldtidsminderne – herredstinget – kirken – skolen – Voldbjerg m.v.


Montør Jens Graversen, som var født i Hvingel, indsamlede gennem en lang årrække et meget omfattende historisk kildestof, der skulle resultere i en egentlig sognehistorie, men desværre døde han i 1976.

Hans enke, Ruth Graversen, stillede det indsamlede materiale til rådighed.


Dette materiale udbyggede Kristen Susgaard fra No med et stort arbejde i arkiver, offentlige instanser, snak med lokalbefolkningen, samt brug af Storgaard Pedersens mange forarbejder, således at han i 1986 kunne udgive bogen: Hee Sogn 


Med til at tegne et alsidigt billede af Hee gennem nyere tid er også forhandlingsprotokollerne fra de mange foreninger, der har været.


Lige siden jeg kom til Hee i 1970, har Hee’s historie fascineret mig, og allerede den gang satte jeg mig det mål at ”grave” videre og bruge mit eget samt alt det allerede indsamlede materiale til at give et samlet, let tilgængeligt billede af Hee’s meget interessante historie.


Der gik dog 28 år, med at indsamle, inden jeg fik den fornødne tid til at få alt det indsamlede materiale sat i kronologisk orden og kunne begynde at skrive.


Det er en spændende og anderledes måde at skrive lokalhistorie på, idet jeg i mange tilfælde har prøvet at levendegøre de faktiske forhold, ved at sætte kød og blod på.

Det er blevet til flere bøger om Hee, som alle er blevet udgivet på forlaget ”Heebro”:


Først bør nok nævnes årsskriftet: ”Den lyse den blanke”, hvor blandt andet ganske almindelige personer med tilknytning til Hee fortæller deres historie.


Årsskriftet er udkommet siden år 2000. 

Bogen om Hee skole gennem 480 år:

Fra undervisningens start år 1522 til år 2002.

Bogen hedder: ”De otte Herrens år” – Hee skole. En skole i Hardsyssel – dens fortid og udvikling”.


I 2005 udkom bogen om jernbanen: Fra år 1875 til år 2005

”Hjem til Hee” – Med tog gennem Hee i 130 år”.


”Landsbyoriginalerne æ’ Rytter”. Er fortællingen om Laust og Marinus Rytter, som var de to sidste originaler i Hee. Den udkom år 2003.


”Mit jordiske paradis”. En historie om vildtkonsulent Jens Bjerg-Thomsens liv, som udkom i år 2006. Jens Bjerg-Thomsen blev født og havde sin opvækst i Hee.


Ud over dette har jeg samlet materiale til skriftet: ”Der dukker af disen”. Det er historien om Hee by fra de første huse blev bygget i 1902, med alle dens forretninger og mange af beboerne op gennem tiden.


Desuden arbejder jeg på en bog med spændende beretninger, som levendegør det tidligere storgods Vikingeborgen Voldbjerg – i krig og fred.

Godset var en af Danmarks største jordbesiddere, og gennem 650 år var det ejet af de danske adelsslægter Krag, Skram og Rantzau.


På grund af et lidt skævt jubilæum håber jeg i 2020 at blive færdig med bogen om; ”Hee Kirke – på godt og ondt gennem 880 år”.


Men i disse år er jeg ved at skrive Hee sogns historie gennem de 12.000 år, der er gået, siden de første stenalderfolk kom til området.


”Heiga-Won . . . Folket langs åen” er en saga som gennem flere bind følger slægter i Hee sogn og deres tilknytning til det øvrige Vestjylland, fra de første stenaldermennesker kom herop 10.000 år f. Kr. til omkring år 1.000 e. Kr.

3. bind udkom i oktober 2012, og med dette er sagaen nået til år 5.000 f. Kr.

Ernst Munck 2013